Giỏ hàng

phản hồi 03

Tôi mua sản phẩm đai kéo giãn cột sống lưng và dùng được 2 tháng nay rồi, hiện tại tình trạng đau lưng đã giảm hẳn, không còn khó khăn khi đứng lên, ngồi xuống nữa. 

Tôi mua sản phẩm đai kéo giãn cột sống lưng và dùng được 2 tháng nay rồi, hiện tại tình trạng đau lưng đã giảm hẳn, không còn khó khăn khi đứng lên, ngồi xuống nữa.

 


Cũ hơn Mới hơn